VOORWAARDEN

U kunt hieronder alle informatie vinden over onze voorwaarden, huishoudelijke afspraken en de eerste kennismaking.

VOORWAARDEN BIJ DEELNAME 

 • Uw hond mag geen agressief gedrag vertonen naar andere honden als hij losloopt. Veel honden kunnen aan de lijn wel blaf- en uitvalgedrag vertonen naar vreemde honden, maar als ze loslopen moeten ze normaal sociaal gedrag vertonen.

 • De hond moet sociaal naar mensen zijn.

 • Vaak is het pas na een paar wandelingen duidelijk hoe de hond zich ontwikkelt in de groep. Indien blijkt dat de uitlaatservice geen geschikte activiteit is voor uw hond, om welke reden dan ook, zal ik besluiten om hem niet meer mee te nemen in het belang van uw hond.

 • De hond dient vrij van vlooien te zijn.

 • U heeft er geen probleem mee dat uw hond nat en soms onder zand en modder thuiskomt.

 • U moet een WA verzekering afgesloten hebben waarin uw hond is meeverzekerd. Zodat in geval van schade aan omgeving en derden deze vergoed kan worden middels uw verzekering.

 • U tekent een verklaring waarin u mij toestemming geeft om de hond los te laten indien dat afgesproken is.

 • In geval van ziekte of loopsheid kan de hond niet worden uitgelaten door LUPA. U dient mij, zodra hiervan sprake is, in kennis te stellen.

 • U dient vooraf te betalen.

 • Wanneer u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleert wordt deze niet in rekening gebracht.

 • U dient woonachtig te zijn in Rotterdam-Zuid of Barendrecht

HUISHOUDELIJKE AFSPRAKEN

 • U krijgt een strippenkaart. Deze dient op een afgesproken plaats te liggen met een pen, zodat ik per wandeling kan aftekenen.

 • De hond heeft een eenvoudig tuig of halsband waaraan ik voor de wandeling een penning kan bevestigen met de naam en telefoonnummer van Hondenuitlaatservice LUPA. 

 • Zorg ervoor dat de hond niet kan eten vlak voor de wandeling. Indien u dat wenst kan ik de hond eten geven na de wandeling. 

 • Hondenuitlaatservice LUPA neemt geen enkele schade voor rekening indien uw hond schade aanricht aan derden en omgeving. 

 • De hond wordt opgehaald en thuisgebracht tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 

 • U moet een verklaring tekenen waarin u mij handelingsbevoegd acht om medische zorg in te schakelen voor uw hond, in geval van problemen en u de kosten voor de verleende hulp voor uw rekening neemt.

 • Voor het afzeggen van afspraken of extra afspraken maken kunt u dat per sms of app doorgeven.

 • Indien er tijdens de wandeling onverhoopt zich wat met uw hond voordoet, bijvoorbeeld een allergische reactie, wespensteek of verwonding zal ik altijd telefonisch contact met u opnemen. Indien het nodig is neem ik contact op met een dierenarts. 

 • Ik neem de hond mee naar huis als ik het niet verantwoord vind om hem alleen bij u thuis achter te laten omdat er mogelijk iets aan de hand is. U kunt uw hond op een later afgesproken tijdstip op komen halen.

HOE VERLOOPT DE KENNISMAKING

Indien u besluit om uw hond met mij mee te laten wandelen wordt er een contract opgesteld wat zowel door u als door mij getekend dient te worden. 


Tijdens het kennismakingsgesprek laat ik uw hond kennis maken met de auto. De auto kan besnuffeld worden en alle hondenluchtjes opgenomen zonder dat er andere honden bij zijn.


De 1e keer mee wandelen is voor de hond vaak stressvol. Tenslotte wordt hij door iemand opgehaald die hij nog niet goed kent. Vervolgens wordt hij in een auto gezet met andere wildvreemde honden die allemaal opgewonden zijn omdat ze willen rennen. 


Ik probeer de 1e keer dat uw hond met mij meegaat de groep zo klein mogelijk te houden, zodat ik de hond op een rustige plek in de auto kan plaatsen en hij niet gelijk tussen de andere honden zit.


In het park bekijk ik hoe hij kennismaakt met de andere honden. Ik houd hem even aan de lijn en oefen met het naar mij toe komen. Ik laat hem kennismaken met mijn stem en de hondenfluit.


De meeste honden kunnen gelijk de 1e keer los. Ik laat soms een lange lijn aan de halsband zitten zodat ik nog wat kan oefenen met de hond.


Op de terugweg in de auto zijn de honden allemaal moe, voldaan en zeer rustig. En uw hond ervaart dat hij weer wordt thuisgebracht naar zijn eigen veilige mand. 


Meestal zijn de honden de 2e keer al zo enthousiast met het vooruitzicht lekker aan de wandel te gaan met de groep dat ze zonder problemen in de auto springen. Maar sommige honden blijven het de eerste tijd lastig vinden om in de auto te stappen met andere honden. 


De eerste keren kan de hond wat last hebben van diarree vanwege alle opwinding. Dit is de volgende dag meestal over.